Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

DANH SÁCH TRÍCH NGANG TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

Ngày 25/04/2024 08:15:00

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH TRÍCH NGANG TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

TT

 Tên xã, phường, thị trấn( cấp xã)

      Họ và tên

Địa chỉ thường trú

 Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật ( ghi rõ ngày tháng năm ban hành)

 

Xã Định Công

 

 

 

  1

 

Nguyễn Thế Hùng

Thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 54/QĐ-UBND

Ngày 24/4 2424

  2

 

Đỗ Thị Phương

Thôn Phú Khang, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4 /2424

  3

 

Vũ Thị Hiền

Thôn Phú Khang, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4 /2424

  4

 

Nguyễn Văn Lực

Thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4 /2424

  5

 

Bùi Văn Đô

Thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/ 2424

  6

 

Nguyễn Thị Thủy

Thôn Cẩm Trướng 1, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

  7

 

Lê Văn Nhẫn

Thôn Quan Yên, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

  8

 

Hoàng Anh Tuấn

Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

  9

 

Nguyễn Văn Lý

Thôn Phú Khang, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

10

 

Nguyễn Thị Nhung

Thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

11

 

Nguyễn Văn Đức

Thôn Cẩm Trướng 1, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

12

 

Đỗ Ngọc Bội

Thôn Cẩm Trướng 1, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

13

 

Nguyễn Ngọc Phương

Thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

14

 

Đào Văn Minh

Thôn Phú Khang, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54 / QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

15

 

Đỗ Đức Tại

Thôn Quan Yên, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

16

 

Bùi Văn Hùng

Xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

17

 

Nguyễn Văn Thìn

Xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

18

 

Lê Văn Sáu

Xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

19

 

Nguyễn Thị Quỳnh

Xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

  

DANH SÁCH TRÍCH NGANG TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

Đăng lúc: 25/04/2024 08:15:00 (GMT+7)

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH TRÍCH NGANG TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

TT

 Tên xã, phường, thị trấn( cấp xã)

      Họ và tên

Địa chỉ thường trú

 Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật ( ghi rõ ngày tháng năm ban hành)

 

Xã Định Công

 

 

 

  1

 

Nguyễn Thế Hùng

Thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 54/QĐ-UBND

Ngày 24/4 2424

  2

 

Đỗ Thị Phương

Thôn Phú Khang, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4 /2424

  3

 

Vũ Thị Hiền

Thôn Phú Khang, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4 /2424

  4

 

Nguyễn Văn Lực

Thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4 /2424

  5

 

Bùi Văn Đô

Thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/ 2424

  6

 

Nguyễn Thị Thủy

Thôn Cẩm Trướng 1, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

  7

 

Lê Văn Nhẫn

Thôn Quan Yên, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

  8

 

Hoàng Anh Tuấn

Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

  9

 

Nguyễn Văn Lý

Thôn Phú Khang, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

10

 

Nguyễn Thị Nhung

Thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

11

 

Nguyễn Văn Đức

Thôn Cẩm Trướng 1, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

12

 

Đỗ Ngọc Bội

Thôn Cẩm Trướng 1, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

13

 

Nguyễn Ngọc Phương

Thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

14

 

Đào Văn Minh

Thôn Phú Khang, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54 / QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

15

 

Đỗ Đức Tại

Thôn Quan Yên, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

16

 

Bùi Văn Hùng

Xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

17

 

Nguyễn Văn Thìn

Xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

18

 

Lê Văn Sáu

Xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

19

 

Nguyễn Thị Quỳnh

Xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 54/QĐ-UBND 

Ngày 24/4/2424

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC