Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

Hội Cựu chiến binh xã Định Công tập trung chuẩn bị các điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Cựu chiến binh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 17/01/2022 10:34:38

Căn cứ hướng dẫn số 10 - HD/CCB, ngày 22 tháng 07 năm 2021 của BTV Hội CCB huyện Yên Định về việc tổ chức triển khai Đại hội đại biểu CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; trong 2 ngày 17 và 18 tháng 1 năm 2022, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu CCB xã Định Công lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Căn cứ hướng dẫn số 10 - HD/CCB, ngày 22 tháng 07 năm 2021 của BTV Hội CCB huyện Yên Định về việc tổ chức triển khai Đại hội đại biểu CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; trong 2 ngày 17 và 18 tháng 1 năm 2022, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu CCB xã Định Công lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự Đại hội có 82 đại biểu chính thức được bầu từ 4 chi hội đại diện cho ý trí và nguyện vọng của các thế hệ CCB xã nhà.

Với tinh thần: Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới  xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, hội viên CCB, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, đổi mới của các thế hệ CCB, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Hội.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các thế hệ CCB xã nhà, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 - 2027; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu CCB toàn quốc lần thứ VII và văn kiện Đại hội Đại biểu CCB huyện Yên Định lần thứ VII; Bầu Ban Chấp hành Hội CCB xã, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu CCB huyện Yên Định lần thứ VII.

Nhằm đảm bảo thành công của Đại hội, thời gian qua, Ban chấp hành Hội CCB xã chú trọng chỉ đạo thành công hội nghị tổng kết nhiệm kỳ các chi hội đảm bảo khoa học, đúng nguyên tắc, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của tổ chức Hội. Hội nghị tổng kết ở các chi hội đã được tiến hành trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam; đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của BTV Hội CCB huyện Yên Định về Công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Hội CCB Việt nam. Ban chấp hành các chi hội được kiên toàn đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng hợp lý, có sự kế thừa và phát triển. Các chi hội đã tiến hành đoàn đại  biểu Đại biểu dự Đại hội đại biểu CCB xã lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới góp phần vào sự thành công chung của Đại hội.

Đại hội đại biểu CCB xã Định Công, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với phương châm Chú trọng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của Hội; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên CCB trong giai đoạn mới. Gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của Hội với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bảo đảm lợi ích của tổ chức hội, hội viên CCB, gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc. Tập trung giải quyết những vấn đề mới, khó, được xã hội và CCB quan tâm.

Trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, sự quan tâm của Ban thường vụ Hội CCB huyện Yên Định, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Hội CCB xã đã đoàn kết, tập trung sức mạnh trí tuệ tập thể, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố, xây dựng các mô hình hoạt động thiết thực, phát động nhiều phong trào thi đua CCB giúp nhau phát triển kinh tế. Với sự nỗ lực cố gắng của Ban chấp hành, cán bộ, hội viên CCB các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CCB xã nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra đã hoàn thành tốt, hoạt động Hội và phong trào CCB ngày càng thu hút đông đảo hội viên tham gia, tổ chức Hội ngày càng phát triển, đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào đời sống của hội viên CCB, góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, được Đảng, chính quyền và các ban ngành đánh giá cao.

Xác định công tác tổ chức đại hội đại biểu CCB là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các thế hệ CCB, là nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong những ngày qua, Hội CCB xã đã tập trung cao độ, chuẩn bị các điều kiện để Đại hội khai mạc đảm bảo kế hoạch đề ra. Đến thời điểm hiện tại các bước chuẩn bị đại hội đại biểu CCB xã đã cơ bản hoàn thành, Chúng ta tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao của các thế hệ CCB, cùng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, khẩn trương, Đại hội đại biểu CCB xã Định Công lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội lớn của toàn thể cán bộ, hội viên và các thế hệ CCB trên địa bàn xã.

                                                                                       Thực hiện: Thu Hiền

 

Hội Cựu chiến binh xã Định Công tập trung chuẩn bị các điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Cựu chiến binh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027

Đăng lúc: 17/01/2022 10:34:38 (GMT+7)

Căn cứ hướng dẫn số 10 - HD/CCB, ngày 22 tháng 07 năm 2021 của BTV Hội CCB huyện Yên Định về việc tổ chức triển khai Đại hội đại biểu CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; trong 2 ngày 17 và 18 tháng 1 năm 2022, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu CCB xã Định Công lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Căn cứ hướng dẫn số 10 - HD/CCB, ngày 22 tháng 07 năm 2021 của BTV Hội CCB huyện Yên Định về việc tổ chức triển khai Đại hội đại biểu CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; trong 2 ngày 17 và 18 tháng 1 năm 2022, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu CCB xã Định Công lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự Đại hội có 82 đại biểu chính thức được bầu từ 4 chi hội đại diện cho ý trí và nguyện vọng của các thế hệ CCB xã nhà.

Với tinh thần: Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới  xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, hội viên CCB, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, đổi mới của các thế hệ CCB, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Hội.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các thế hệ CCB xã nhà, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 - 2027; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu CCB toàn quốc lần thứ VII và văn kiện Đại hội Đại biểu CCB huyện Yên Định lần thứ VII; Bầu Ban Chấp hành Hội CCB xã, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu CCB huyện Yên Định lần thứ VII.

Nhằm đảm bảo thành công của Đại hội, thời gian qua, Ban chấp hành Hội CCB xã chú trọng chỉ đạo thành công hội nghị tổng kết nhiệm kỳ các chi hội đảm bảo khoa học, đúng nguyên tắc, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của tổ chức Hội. Hội nghị tổng kết ở các chi hội đã được tiến hành trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam; đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của BTV Hội CCB huyện Yên Định về Công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Hội CCB Việt nam. Ban chấp hành các chi hội được kiên toàn đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng hợp lý, có sự kế thừa và phát triển. Các chi hội đã tiến hành đoàn đại  biểu Đại biểu dự Đại hội đại biểu CCB xã lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới góp phần vào sự thành công chung của Đại hội.

Đại hội đại biểu CCB xã Định Công, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với phương châm Chú trọng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của Hội; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên CCB trong giai đoạn mới. Gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của Hội với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bảo đảm lợi ích của tổ chức hội, hội viên CCB, gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc. Tập trung giải quyết những vấn đề mới, khó, được xã hội và CCB quan tâm.

Trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, sự quan tâm của Ban thường vụ Hội CCB huyện Yên Định, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Hội CCB xã đã đoàn kết, tập trung sức mạnh trí tuệ tập thể, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố, xây dựng các mô hình hoạt động thiết thực, phát động nhiều phong trào thi đua CCB giúp nhau phát triển kinh tế. Với sự nỗ lực cố gắng của Ban chấp hành, cán bộ, hội viên CCB các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CCB xã nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra đã hoàn thành tốt, hoạt động Hội và phong trào CCB ngày càng thu hút đông đảo hội viên tham gia, tổ chức Hội ngày càng phát triển, đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào đời sống của hội viên CCB, góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, được Đảng, chính quyền và các ban ngành đánh giá cao.

Xác định công tác tổ chức đại hội đại biểu CCB là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các thế hệ CCB, là nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong những ngày qua, Hội CCB xã đã tập trung cao độ, chuẩn bị các điều kiện để Đại hội khai mạc đảm bảo kế hoạch đề ra. Đến thời điểm hiện tại các bước chuẩn bị đại hội đại biểu CCB xã đã cơ bản hoàn thành, Chúng ta tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao của các thế hệ CCB, cùng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, khẩn trương, Đại hội đại biểu CCB xã Định Công lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội lớn của toàn thể cán bộ, hội viên và các thế hệ CCB trên địa bàn xã.

                                                                                       Thực hiện: Thu Hiền

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC