Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

UBND xã Định Công triển khai công tác thu các khoản đóng góp năm 2023

Ngày 13/10/2023 00:00:00

Chiều ngày 10/10/2023, UBND xã Định Công tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu các khoản đóng góp năm 2023 của địa phương. Theo kế hoạch, thời gian thu các quỹ trong toàn xã được tiến hành trong 2 ngày, từ ngày 14/10 đến hết ngày 15/10/2023 bao gồm các khoản đóng góp của UBND và HTXDVNN.
Tại Văn phòng HTXDVNN, thu các khoản thu của các hộ gia đình: thôn Cẩm Trướng 1 và thôn Cẩm Trướng 2;
Tại nhà văn hóa thôn Phú Khang, thu các khoản thu đối với các hộ gia đình thôn Phú Khang và thôn Quan Yên.
* Ở phương án thu của UBND xã:
Năm 2023, UBND xã thu các khoản như sau:
1.Thu qu phòng chng thiên tai
+ Mức thu:
- Đối với doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn: Thu 1.000.000đ/năm;
- Đối với người lao động: thu 10.000đ/khẩu/năm.
+ Đối tượng thu: Là các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn xã; Là công nhân, công dân Việt Nam (Nam đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi)
+ Đối tượng không thuộc diện vận động đóng góp là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo; Thương binh, liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, chất độc da cam đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, chiến sỹ; Người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Học sinh, sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề (Không miễn trường hợp học liên thông, học hàm thụ).
2.Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa
+ Mức thu:
- Đối với doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn: Thu 1.000.000đ/năm;
- Đối với người lao động: thu 20.000đ/khẩu/năm.
+ Đối tượng thu: Là các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn xã; Là công nhân, công dân Việt Nam (Nam đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi)
+ Đối tượng không thuộc diện vận động đóng góp là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo; Thương binh, liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, chất độc da cam đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, chiến sỹ; Người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Học sinh, sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề (Không miễn trường hợp học liên thông, học hàm thụ).
3.Thu xây dựng trường Tiểu học
+ Đối tượng thu: Là công dân đang cư trú, tạm trú trên địa bàn xã (Nam, nữ từ đủ 1 tuổi đến hết 60 tuổi)
+ Mức thu: 240.000đ/khẩu/năm (Vụ chiêm xuân 2023 thu 120.000đ/khẩu; Vụ thu mùa thu 120.000đ/khẩu. Thu trong 3 năm 6 vụ, từ vụ chiêm xuân năm 2021 đến hết vụ mùa năm 2023).
+ Đối tượng miễn đóng góp là: Thương binh 1,2/4; bệnh binh 1,2/3; Người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề (Không miễn trường hợp học liên thông, học hàm thụ).
4. Thu nợ UBND xã và nợ HTX bàn giao
Phần nợ UBND xã: thu nợ gốc và lãi nợ
Phần nợ HTX bàn giao: thu nợ gốc không tính lãi
5. Thu đất thầu 5% ngân sách: thu theo hợp đồng, văn bản đã ký kết.
6. Thu quỹ sữa chữa thường xuyên nạo vét mương, đắp đất bồi chúc đường giao thông nội làng
Mức thu: 25.990đ/sào, thu theo diện tích đất nông nghiệp giao cho hộ.
* Về phương án thu của HTXDVNN:
Tập trung thu các khoản: dịch vụ đất giao cơ bản; dịch vụ đất thầu trang trại; nợ vay vật tư HTX; Mạ khay giống bơm sâu; thu nợ tồn đọng vụ thu mùa năm 2022.
Để thực hiện tốt kế hoạch thu vụ mùa, trong các ngày từ 11/10 đến hết ngày 13/10 (trong giờ làm việc hành chính), nghiệp vụ 2 khối UBND và HTXDVNN tập trung giải quyết các vướng mắc của nhân dân cho các hộ có yêu cầu đối chiếu các khoản thu của gia đình, do đó các hộ cần kiểm tra ngay các quỹ đóng góp của gia đình, nếu có sai xót một trong các khoản thu, các hộ phối hợp phản ánh kịp thời với cán bộ nghiệp vụ của 2 khối: UBND và HTXDVNN để đối chiếu và điều chỉnh kịp thời trước ngày thu, tạo điều kiện cho công tác thu của địa phương đạt hiệu quả, tiến độ đề ra. Công tác thu các khoản đóng góp hàng năm là nhiệm vụ quan trọng của địa phương, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi hộ gia đình trong việc hoàn thành nghĩa vụ giao nộp cho tập thể. Để phương án thu năm 2023 của địa phương hoàn thành nhanh chóng, đạt kết quả cao, trong những ngày tới, mỗi hộ gia đình hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thành sớm các khoản đóng góp trong thời gian thu quy định. MTTQ, các ngành đoàn thể, cấp ủy các chi bộ, các đồng chí trưởng thôn, tập trung tuyên truyền, thông báo kịp thời đến đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt kế hoạch thu của địa phương để phương án thu đạt chỉ tiêu kết quả cao nhất, góp phần thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của thôn, các ngành đoàn thể, các danh hiệu thi đua của cá nhân, hộ gia đình trong năm 2023.

                       Thực hiện: Vũ Hiền - Công chức VH-XH

 

  

UBND xã Định Công triển khai công tác thu các khoản đóng góp năm 2023

Đăng lúc: 13/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 10/10/2023, UBND xã Định Công tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu các khoản đóng góp năm 2023 của địa phương. Theo kế hoạch, thời gian thu các quỹ trong toàn xã được tiến hành trong 2 ngày, từ ngày 14/10 đến hết ngày 15/10/2023 bao gồm các khoản đóng góp của UBND và HTXDVNN.
Tại Văn phòng HTXDVNN, thu các khoản thu của các hộ gia đình: thôn Cẩm Trướng 1 và thôn Cẩm Trướng 2;
Tại nhà văn hóa thôn Phú Khang, thu các khoản thu đối với các hộ gia đình thôn Phú Khang và thôn Quan Yên.
* Ở phương án thu của UBND xã:
Năm 2023, UBND xã thu các khoản như sau:
1.Thu qu phòng chng thiên tai
+ Mức thu:
- Đối với doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn: Thu 1.000.000đ/năm;
- Đối với người lao động: thu 10.000đ/khẩu/năm.
+ Đối tượng thu: Là các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn xã; Là công nhân, công dân Việt Nam (Nam đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi)
+ Đối tượng không thuộc diện vận động đóng góp là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo; Thương binh, liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, chất độc da cam đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, chiến sỹ; Người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Học sinh, sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề (Không miễn trường hợp học liên thông, học hàm thụ).
2.Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa
+ Mức thu:
- Đối với doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn: Thu 1.000.000đ/năm;
- Đối với người lao động: thu 20.000đ/khẩu/năm.
+ Đối tượng thu: Là các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn xã; Là công nhân, công dân Việt Nam (Nam đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi)
+ Đối tượng không thuộc diện vận động đóng góp là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo; Thương binh, liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, chất độc da cam đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, chiến sỹ; Người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Học sinh, sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề (Không miễn trường hợp học liên thông, học hàm thụ).
3.Thu xây dựng trường Tiểu học
+ Đối tượng thu: Là công dân đang cư trú, tạm trú trên địa bàn xã (Nam, nữ từ đủ 1 tuổi đến hết 60 tuổi)
+ Mức thu: 240.000đ/khẩu/năm (Vụ chiêm xuân 2023 thu 120.000đ/khẩu; Vụ thu mùa thu 120.000đ/khẩu. Thu trong 3 năm 6 vụ, từ vụ chiêm xuân năm 2021 đến hết vụ mùa năm 2023).
+ Đối tượng miễn đóng góp là: Thương binh 1,2/4; bệnh binh 1,2/3; Người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề (Không miễn trường hợp học liên thông, học hàm thụ).
4. Thu nợ UBND xã và nợ HTX bàn giao
Phần nợ UBND xã: thu nợ gốc và lãi nợ
Phần nợ HTX bàn giao: thu nợ gốc không tính lãi
5. Thu đất thầu 5% ngân sách: thu theo hợp đồng, văn bản đã ký kết.
6. Thu quỹ sữa chữa thường xuyên nạo vét mương, đắp đất bồi chúc đường giao thông nội làng
Mức thu: 25.990đ/sào, thu theo diện tích đất nông nghiệp giao cho hộ.
* Về phương án thu của HTXDVNN:
Tập trung thu các khoản: dịch vụ đất giao cơ bản; dịch vụ đất thầu trang trại; nợ vay vật tư HTX; Mạ khay giống bơm sâu; thu nợ tồn đọng vụ thu mùa năm 2022.
Để thực hiện tốt kế hoạch thu vụ mùa, trong các ngày từ 11/10 đến hết ngày 13/10 (trong giờ làm việc hành chính), nghiệp vụ 2 khối UBND và HTXDVNN tập trung giải quyết các vướng mắc của nhân dân cho các hộ có yêu cầu đối chiếu các khoản thu của gia đình, do đó các hộ cần kiểm tra ngay các quỹ đóng góp của gia đình, nếu có sai xót một trong các khoản thu, các hộ phối hợp phản ánh kịp thời với cán bộ nghiệp vụ của 2 khối: UBND và HTXDVNN để đối chiếu và điều chỉnh kịp thời trước ngày thu, tạo điều kiện cho công tác thu của địa phương đạt hiệu quả, tiến độ đề ra. Công tác thu các khoản đóng góp hàng năm là nhiệm vụ quan trọng của địa phương, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi hộ gia đình trong việc hoàn thành nghĩa vụ giao nộp cho tập thể. Để phương án thu năm 2023 của địa phương hoàn thành nhanh chóng, đạt kết quả cao, trong những ngày tới, mỗi hộ gia đình hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thành sớm các khoản đóng góp trong thời gian thu quy định. MTTQ, các ngành đoàn thể, cấp ủy các chi bộ, các đồng chí trưởng thôn, tập trung tuyên truyền, thông báo kịp thời đến đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt kế hoạch thu của địa phương để phương án thu đạt chỉ tiêu kết quả cao nhất, góp phần thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của thôn, các ngành đoàn thể, các danh hiệu thi đua của cá nhân, hộ gia đình trong năm 2023.

                       Thực hiện: Vũ Hiền - Công chức VH-XH

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC