Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

UB MTTQ - UBND xã Định Công phát động cuộc vận động ủng hộ Qũy “Vì người nghèo”, Quỹ “Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” năm 2023

Ngày 05/10/2023 00:00:00

Để phát huy truyền thống đoàn kết "tương thân tương ái", "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta, góp phần cùng Đảng và Nhà nước tạo thêm nguồn lực và tạo dư luận xã hội rộng rãi quan tâm, giúp đỡ người nghèo về vật chất và tinh thần, Ngày 17/10/2000, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và lấy ngày 17-10 hằng năm làm ngày cao điểm của cuộc vận động, lấy thời gian từ ngày 17-10 đến ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 hằng năm là Tháng cao điểm "Vì người nghèo", cũng là dịp để mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức chính trị xã hội, nhân đạo từ thiện, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang ở trong nước, các tổ chức người Việt Nam sống ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế hưởng ứng "Vì người nghèo" với nhiều hình thức ủng hộ phong phú, đa dạng. 23 năm qua, cuộc vận động mang đậm tính nhân văn sâu sắc này đã được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài và nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tích cực hưởng ứng, đạt kết quả, góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo, đóng góp vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.
Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023, vừa qua Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) xã đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” trong toàn xã, nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Cùng với cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, trong dịp này UB MTTQ xã phối hợp với UBND xã phát động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ “Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” năm 2023 thể hiện trách nhiệm, lòng nhân ái của cộng đồng và toàn xã hội chung tay chăm lo giúp đỡ người khuyết tật, trẻ em mồ côi nâng cao chất lượng cuộc sống, có thêm động lực vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Theo kế hoạch, cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” năm 2023 được phát động trong toàn xã kể từ ngày 17/10 đến ngày 18/11, với mức vận động mỗi hộ gia đình tham gia ủng hộ ít nhất từ 40.000 đồng trở lên. Các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp tùy theo điều kiện tham gia ủng hộ các quỹ.
Chương trình này, UB MTTQ xã giao cho ban mặt trận các thôn tổ chức vận động tại các đơn vị thôn, tổng hợp báo cáo và bàn giao kết quả vận động về UBMTTQ xã và Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi của xã nhằm thực hiện các chương trình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực gắn với nội dung của các cuộc vận động.
Giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống; Bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện cho người khuyết tật, trẻ mồ côi hoà nhập cộng đồng là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội và ý nghĩa nhân văn sâu sắc; là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đã có từ xa xưa. Với chương trình "Nối vòng tay lớn" với người nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi, với cuộc vận động mang đậm tính nhân văn sâu sắc này, mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình chúng ta hãy phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, góp phần giúp đỡ chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi, đóng góp vào sự nghiệp xoá đói, giảm nghèo và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã.
                                                                                                                                     Thực hiện: Vũ Hiền 

UB MTTQ - UBND xã Định Công phát động cuộc vận động ủng hộ Qũy “Vì người nghèo”, Quỹ “Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” năm 2023

Đăng lúc: 05/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Để phát huy truyền thống đoàn kết "tương thân tương ái", "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta, góp phần cùng Đảng và Nhà nước tạo thêm nguồn lực và tạo dư luận xã hội rộng rãi quan tâm, giúp đỡ người nghèo về vật chất và tinh thần, Ngày 17/10/2000, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và lấy ngày 17-10 hằng năm làm ngày cao điểm của cuộc vận động, lấy thời gian từ ngày 17-10 đến ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 hằng năm là Tháng cao điểm "Vì người nghèo", cũng là dịp để mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức chính trị xã hội, nhân đạo từ thiện, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang ở trong nước, các tổ chức người Việt Nam sống ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế hưởng ứng "Vì người nghèo" với nhiều hình thức ủng hộ phong phú, đa dạng. 23 năm qua, cuộc vận động mang đậm tính nhân văn sâu sắc này đã được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài và nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tích cực hưởng ứng, đạt kết quả, góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo, đóng góp vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.
Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023, vừa qua Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) xã đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” trong toàn xã, nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Cùng với cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, trong dịp này UB MTTQ xã phối hợp với UBND xã phát động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ “Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” năm 2023 thể hiện trách nhiệm, lòng nhân ái của cộng đồng và toàn xã hội chung tay chăm lo giúp đỡ người khuyết tật, trẻ em mồ côi nâng cao chất lượng cuộc sống, có thêm động lực vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Theo kế hoạch, cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” năm 2023 được phát động trong toàn xã kể từ ngày 17/10 đến ngày 18/11, với mức vận động mỗi hộ gia đình tham gia ủng hộ ít nhất từ 40.000 đồng trở lên. Các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp tùy theo điều kiện tham gia ủng hộ các quỹ.
Chương trình này, UB MTTQ xã giao cho ban mặt trận các thôn tổ chức vận động tại các đơn vị thôn, tổng hợp báo cáo và bàn giao kết quả vận động về UBMTTQ xã và Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi của xã nhằm thực hiện các chương trình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực gắn với nội dung của các cuộc vận động.
Giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống; Bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện cho người khuyết tật, trẻ mồ côi hoà nhập cộng đồng là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội và ý nghĩa nhân văn sâu sắc; là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đã có từ xa xưa. Với chương trình "Nối vòng tay lớn" với người nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi, với cuộc vận động mang đậm tính nhân văn sâu sắc này, mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình chúng ta hãy phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, góp phần giúp đỡ chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi, đóng góp vào sự nghiệp xoá đói, giảm nghèo và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã.
                                                                                                                                     Thực hiện: Vũ Hiền 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC