Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

Xã Định Công tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Ngày 01/08/2023 00:00:00

Thực hiện kế hoạch số 131/KH-BCĐ ngày 10/5/2023 của Trưởng ban chỉ đạo 138 huyện Yên Định về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2023; Công văn số 985/CV-BCĐ ngày 06/6/2023 của Ban chỉ đạo 138 huyện Yên Định về việc lựa chọn đơn vị tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2023.

Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã Định Công đã ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2023 trên địa bàn xã với mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở tại Ngày hội, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Việc tổ chức Ngày hội bảo đảm thiết thực, trang trọng, có ý nghĩa sâu sắc và hướng về cơ sở.

Theo kế hoạch, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 trên địa bàn xã Định Công được lựa chọn tổ chức điểm tại 2 thôn: Thôn Phú Khang và thôn Cẩm Trướng 1.

Hình thức tổ chức Ngày hội gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội.

- Tại thôn Phú Khang: Hội nghị sẽ chính thức khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 02/8/2023 tại nhà văn hóa thôn.

- Tại thôn Cẩm Trướng 1: Khai mạc hội nghị vào 7 giờ 30 phút ngày 03/8/2023 tại nhà văn hóa thôn Cẩm Trướng 1.

                                                          
                                                                                                          Thực hiện: Vũ Hiền - CCVHXH

 

  

Xã Định Công tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Đăng lúc: 01/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 131/KH-BCĐ ngày 10/5/2023 của Trưởng ban chỉ đạo 138 huyện Yên Định về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2023; Công văn số 985/CV-BCĐ ngày 06/6/2023 của Ban chỉ đạo 138 huyện Yên Định về việc lựa chọn đơn vị tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2023.

Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã Định Công đã ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2023 trên địa bàn xã với mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở tại Ngày hội, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Việc tổ chức Ngày hội bảo đảm thiết thực, trang trọng, có ý nghĩa sâu sắc và hướng về cơ sở.

Theo kế hoạch, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 trên địa bàn xã Định Công được lựa chọn tổ chức điểm tại 2 thôn: Thôn Phú Khang và thôn Cẩm Trướng 1.

Hình thức tổ chức Ngày hội gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội.

- Tại thôn Phú Khang: Hội nghị sẽ chính thức khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 02/8/2023 tại nhà văn hóa thôn.

- Tại thôn Cẩm Trướng 1: Khai mạc hội nghị vào 7 giờ 30 phút ngày 03/8/2023 tại nhà văn hóa thôn Cẩm Trướng 1.

                                                          
                                                                                                          Thực hiện: Vũ Hiền - CCVHXH

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC