Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

Xã Định Công hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022

Ngày 23/12/2022 16:50:01

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi, từng bước tạo điều kiện hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

 

          Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi, từng bước tạo điều kiện hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Tháng hành động cao điểm ‘ Vì người nghèo” và ủng hộ xây dựng quỹ "Vì người nghèo", quỹ “ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” hàng năm được tổ chức thường xuyên, luôn được các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm hưởng ứng, tham gia, đóng góp, thể hiện tình cảm và tinh thần trách nhiệm cộng đồng đối với đồng bào nghèo, người khuyết tật, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.

Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" luôn mang đậm tính nhân văn sâu sắc, ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng. Bằng sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ công chức, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa phương tham gia ủng hộ. Cũng từ Quỹ "Vì người nghèo", “ Quỹ “ bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi”, các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ về vốn để sản xuất phát triển kinh tế, hỗ trợ khi khó khăn, hỗ trợ sửa chữa nhà ở để có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, có cuộc sống ổn định, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Từ quỹ “ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” các đối tượng khuyết tật, trẻ mồ côi được quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt để vươn lên, xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng.

Thưa quý vị, thưa các bạn.

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP - ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 của Chính phủ và đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQVN về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quyết định số 1258/QĐTTD ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Căn cứ Điều 10 Luật người Khuyết tật Việt Nam số 51/2010 QH 12 ngày 17/06/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về Quỹ trợ giúp người khuyết tật. Kế hoạch của Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Định về tổ chức triển khai thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Để tiếp tục phát huy kết quả giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi trong những năm qua, với truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, các nhà hảo tâm của địa phương đã cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo từng bước giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chăm lo giúp đỡ người khuyết tật và trẻ em mồ côi ổn định cuộc sống hòa nhập với cộng đồng

Ban thường trực Ủy ban MTTQ - UBND xã Định Công  phối hợp xây dựng kế hoạch số 35 /KH -  MTTQ – UBND ngày 06 tháng 10 năm 2022  về thực hiện tháng cao điểm “ Vì người nghèo”, mở cuộc vận động xây dựng quỹ “ Vì người nghèo và quỹ giúp đỡ chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi năm 2022 với mục đích:

- Tổ chức các hoạt động trong dịp tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10/2022 đến 18/11/2022) nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tàn tật, mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).

 - Thông qua cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội của các tầng lớp nhân dân trong việc phát huy truyền thống nhân đạo cao cả của dân tộc, với đạo lý “Thương người như thể thương thân”, bằng hành động thực tiễn và việc làm thiết thực ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” , quỹ “ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi”.

-  Phối hợp với các  ngành, các đơn vị, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tổ chức các hoạt động vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân và cả cộng đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” quỹ “ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phát huy truyền thống nhân đạo cao cả của dân tộc, với đạo lý “Thương người như thể thương thân”, bằng hành động thực tiễn và việc làm thiết thực để tham gia hưởng ứng tháng cao điểm “ Vì người nghèo”, tham gia ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” , quỹ “ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” năm 2022.

-  Động viên  các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn. Từng hộ gia đình, mỗi cá nhân và các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong việc ủng hộ các quỹ, góp phần thực hiện mục tiêu chính sách giảm nghèo bền vững. Chung tay chăm sóc, giúp đỡ người Khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo nguồn lực cao nhất để chăm sóc sức khỏe hỗ trợ về đời sống, việc làm…Nhằm trợ giúp đối tượng vơi đi những nỗi đau tật nguyền, xóa bỏ mặc cảm, tự tin hòa nhập với cộng đồng.

          - Quá trình tổ chức triển khai, thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Sau đợt vận động, Xã, các Thôn thông báo công khai rộng rãi kết quả đóng góp của từng đơn vị, cá nhân trong và ngoài địa phương đã tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết và giám sát.

- Quá trình thực hiện quản lý quỹ “Vì người nghèo, Quỹ bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi” đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy chế quản lý và sử dụng quỹ theo quy định.

Hưởng ứng tháng cao điểm “ Vì người nghèo” năm 2022 ngoài các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Cuộc vận động ủng hộ xây dựng quỹ “ Vì người nghèo”, quỹ “ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” năm 2022 cũng đã được triển khai đến các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân để kêu gọi sự tham gia ủng hộ xây dựng quỹ của cả cộng đồng với tinh thần:

+ Kêu gọi  mỗi hộ gia đình trên địa bàn xã ủng hộ ít nhất từ 40.000đ trở lên. Kêu gọi các nhà hảo tâm, các đơn vị, Doanh nghiệp tùy theo điều kiện tham gia ủng hộ các quỹ.

+ Về thời gian triển khai và thực hiện tháng cao điểm cuộc vận động: Các đơn vị thôn triển khai đến ban công tác Mặt trận thôn và tổ chức vận động đến các tầng lớp nhân dân và kết thúc vào ngày 10/11/2022.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ và hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi tổng hợp danh sách ủng hộ, số tiền ủng hộ từ các  ban công tác Mặt trận thôn, báo cáo Đảng ủy, HĐND, UBND về kết quả cuộc vận động và phân bổ về các quỹ, đồng thời báo cáo Ban thường trực MTTQ huyện. Thông báo kết quả về ban công tác Mặt trận các thôn để nhân dân được biết về kết quả cuộc vận động.

 Căn cứ kết quả vận động “Quỹ vì người nghèo” năm 2022, Ủy ban  MTTQ tổ chức rà soát để xem xét hỗ trợ các đối tượng thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào năm 2022. “Quỹ bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi” được bàn giao về Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi để quản lý và điều hành, sử dụng trong năm 2023. Kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng từ “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi” được Ban TT MTTQ xã báo cáo với Đảng ủy, HĐND, UBND và các thôn hằng năm.

Kính thưa toàn thể nhân dân

           Để có thêm động lực và nguồn lực tiếp tục hỗ trợ cho người nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi của địa phương. Để tháng hành động “ Vì người nghèo”, cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Quỹ bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi” đạt kết quả cao nhất góp phần cùng với Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành chung tay hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, UBND xã Định Công trân trọng kêu gọi toàn thể nhân dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm với cộng đồng của mình, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực hưởng ứng tham gia tháng hành động cao điểm vì người nghèo và cuộc vận động, quyên góp, ủng hộ xây dựng các quỹ.

Từng hộ gia đình, mỗi cá nhân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, bằng những hành động thiết thực, với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” Cùng chung sức, đồng lòng, bằng cả vật chất và tinh thần cùng Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Định Công  thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, hỗ trợ kịp thời người nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi sớm vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

 Mọi sự ủng hộ và những đóng góp của quý cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn xã sẽ được Trưởng các ban công tác Mặt trận, Trưởng các thôn, ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Định Công, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tiếp nhận trong thời gian triển khai cuộc vận động và tổng hợp, báo cáo để  để kịp thời thực hiện công tác giảm nghèo của địa phương đạt hiệu quả.

 

                                                         Thực hiện: MTTQ xã Định Công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Xã Định Công hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022

Đăng lúc: 23/12/2022 16:50:01 (GMT+7)

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi, từng bước tạo điều kiện hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

 

          Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi, từng bước tạo điều kiện hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Tháng hành động cao điểm ‘ Vì người nghèo” và ủng hộ xây dựng quỹ "Vì người nghèo", quỹ “ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” hàng năm được tổ chức thường xuyên, luôn được các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm hưởng ứng, tham gia, đóng góp, thể hiện tình cảm và tinh thần trách nhiệm cộng đồng đối với đồng bào nghèo, người khuyết tật, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.

Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" luôn mang đậm tính nhân văn sâu sắc, ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng. Bằng sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ công chức, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa phương tham gia ủng hộ. Cũng từ Quỹ "Vì người nghèo", “ Quỹ “ bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi”, các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ về vốn để sản xuất phát triển kinh tế, hỗ trợ khi khó khăn, hỗ trợ sửa chữa nhà ở để có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, có cuộc sống ổn định, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Từ quỹ “ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” các đối tượng khuyết tật, trẻ mồ côi được quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt để vươn lên, xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng.

Thưa quý vị, thưa các bạn.

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP - ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 của Chính phủ và đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQVN về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quyết định số 1258/QĐTTD ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Căn cứ Điều 10 Luật người Khuyết tật Việt Nam số 51/2010 QH 12 ngày 17/06/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về Quỹ trợ giúp người khuyết tật. Kế hoạch của Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Định về tổ chức triển khai thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Để tiếp tục phát huy kết quả giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi trong những năm qua, với truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, các nhà hảo tâm của địa phương đã cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo từng bước giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chăm lo giúp đỡ người khuyết tật và trẻ em mồ côi ổn định cuộc sống hòa nhập với cộng đồng

Ban thường trực Ủy ban MTTQ - UBND xã Định Công  phối hợp xây dựng kế hoạch số 35 /KH -  MTTQ – UBND ngày 06 tháng 10 năm 2022  về thực hiện tháng cao điểm “ Vì người nghèo”, mở cuộc vận động xây dựng quỹ “ Vì người nghèo và quỹ giúp đỡ chăm sóc người khuyết tật, trẻ mồ côi năm 2022 với mục đích:

- Tổ chức các hoạt động trong dịp tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10/2022 đến 18/11/2022) nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tàn tật, mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).

 - Thông qua cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội của các tầng lớp nhân dân trong việc phát huy truyền thống nhân đạo cao cả của dân tộc, với đạo lý “Thương người như thể thương thân”, bằng hành động thực tiễn và việc làm thiết thực ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” , quỹ “ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi”.

-  Phối hợp với các  ngành, các đơn vị, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tổ chức các hoạt động vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân và cả cộng đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” quỹ “ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phát huy truyền thống nhân đạo cao cả của dân tộc, với đạo lý “Thương người như thể thương thân”, bằng hành động thực tiễn và việc làm thiết thực để tham gia hưởng ứng tháng cao điểm “ Vì người nghèo”, tham gia ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” , quỹ “ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” năm 2022.

-  Động viên  các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trên địa bàn. Từng hộ gia đình, mỗi cá nhân và các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong việc ủng hộ các quỹ, góp phần thực hiện mục tiêu chính sách giảm nghèo bền vững. Chung tay chăm sóc, giúp đỡ người Khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo nguồn lực cao nhất để chăm sóc sức khỏe hỗ trợ về đời sống, việc làm…Nhằm trợ giúp đối tượng vơi đi những nỗi đau tật nguyền, xóa bỏ mặc cảm, tự tin hòa nhập với cộng đồng.

          - Quá trình tổ chức triển khai, thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Sau đợt vận động, Xã, các Thôn thông báo công khai rộng rãi kết quả đóng góp của từng đơn vị, cá nhân trong và ngoài địa phương đã tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết và giám sát.

- Quá trình thực hiện quản lý quỹ “Vì người nghèo, Quỹ bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi” đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy chế quản lý và sử dụng quỹ theo quy định.

Hưởng ứng tháng cao điểm “ Vì người nghèo” năm 2022 ngoài các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Cuộc vận động ủng hộ xây dựng quỹ “ Vì người nghèo”, quỹ “ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” năm 2022 cũng đã được triển khai đến các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân để kêu gọi sự tham gia ủng hộ xây dựng quỹ của cả cộng đồng với tinh thần:

+ Kêu gọi  mỗi hộ gia đình trên địa bàn xã ủng hộ ít nhất từ 40.000đ trở lên. Kêu gọi các nhà hảo tâm, các đơn vị, Doanh nghiệp tùy theo điều kiện tham gia ủng hộ các quỹ.

+ Về thời gian triển khai và thực hiện tháng cao điểm cuộc vận động: Các đơn vị thôn triển khai đến ban công tác Mặt trận thôn và tổ chức vận động đến các tầng lớp nhân dân và kết thúc vào ngày 10/11/2022.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ và hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi tổng hợp danh sách ủng hộ, số tiền ủng hộ từ các  ban công tác Mặt trận thôn, báo cáo Đảng ủy, HĐND, UBND về kết quả cuộc vận động và phân bổ về các quỹ, đồng thời báo cáo Ban thường trực MTTQ huyện. Thông báo kết quả về ban công tác Mặt trận các thôn để nhân dân được biết về kết quả cuộc vận động.

 Căn cứ kết quả vận động “Quỹ vì người nghèo” năm 2022, Ủy ban  MTTQ tổ chức rà soát để xem xét hỗ trợ các đối tượng thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào năm 2022. “Quỹ bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi” được bàn giao về Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi để quản lý và điều hành, sử dụng trong năm 2023. Kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng từ “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi” được Ban TT MTTQ xã báo cáo với Đảng ủy, HĐND, UBND và các thôn hằng năm.

Kính thưa toàn thể nhân dân

           Để có thêm động lực và nguồn lực tiếp tục hỗ trợ cho người nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi của địa phương. Để tháng hành động “ Vì người nghèo”, cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Quỹ bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi” đạt kết quả cao nhất góp phần cùng với Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành chung tay hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, UBND xã Định Công trân trọng kêu gọi toàn thể nhân dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm với cộng đồng của mình, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực hưởng ứng tham gia tháng hành động cao điểm vì người nghèo và cuộc vận động, quyên góp, ủng hộ xây dựng các quỹ.

Từng hộ gia đình, mỗi cá nhân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, bằng những hành động thiết thực, với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” Cùng chung sức, đồng lòng, bằng cả vật chất và tinh thần cùng Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Định Công  thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, hỗ trợ kịp thời người nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi sớm vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

 Mọi sự ủng hộ và những đóng góp của quý cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn xã sẽ được Trưởng các ban công tác Mặt trận, Trưởng các thôn, ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Định Công, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tiếp nhận trong thời gian triển khai cuộc vận động và tổng hợp, báo cáo để  để kịp thời thực hiện công tác giảm nghèo của địa phương đạt hiệu quả.

 

                                                         Thực hiện: MTTQ xã Định Công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC