Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

UBND xã Định Công triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2023

Ngày 11/09/2023 00:00:00

Chiều ngày 08/9/2023, UBND xã Định Công tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2023, với mục tiêu tập trung sản xuất gieo trồng vụ đông trên địa bàn xã, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích đề ra, tăng năng xuất, sản lượng, hiệu quả kinh tế, nhằm đảm bảo an ninh lương thực, tăng giá trị thu nhập cho người dân trên ha canh tác.
Theo định hướng sản xuất cây vụ đông 2023, toàn xã phấn đấu gieo trồng 100ha trở lên cây vụ đông các loại, trong đó tập trung gieo trồng ngô trên đất màu bãi, gieo chỉa đậu tương trên đất 2 lúa, trồng ớt và rau màu các loại. Trên cơ sở đó các thôn tiến hành quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất của đơn vị để gieo trồng cây vụ đông theo hướng mở rộng tối đa diện tích sản xuất, đặc biệt tập trung gieo trồng các loại cây mầu chủ lực như cây đậu tương, cây ngô, cây ớt trên đất mầu bãi và đất 2 lúa, các loại rau, củ có giá trị kinh tế cao.
Thôn Cẩm Trướng 1 phấn đấu gieo trồng 10ha cây vụ đông ở các khu vực: Ải chuyền, giữa đòng.Thôn Cẩm Trướng 2 gieo trồng 7ha các khu vực: Nổ cách, giữa đòng.
Thôn Phú Khang: Phấn đấu gieo trồng 10ha cây vụ đông các khu vực: Cồn đu, Mã giác.
Thôn Quan Yên gieo trồng 5ha tại các khu vực: Cồn kho, Áo nhâm, Cống tám.
Về cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng:
Đối với cây ngô: tập trung gieo trồng ngô trong khung thời vụ trước ngày 20/9/2023 trên các diện tích đất màu bãi bằng các giống ngô như: CP511, NK4300.
Cây đậu tương gieo chỉa xong trước ngày 05/10, trên diện tích đất 2 lúa, ở vùng vàn thấp, chủ động tưới tiêu, với phương châm “Lúa gặt đến đâu trồng đậu tương đến đó, trồng càng sớm năng xuất càng cao” bằng các giống đậu tương ngắn ngày, có tiềm năng năng xuất cao như: DT84, DT96, DT12.
Ngoài ra tập trung mở rộng diện tích vụ đông bằng gieo trồng ớt, rau các loại đáp ứng nhu cầu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2023, đặc biệt quan tâm việc vận động nhân dân chủ động tích cực tham gia sản xuất vụ đông hoàn thành chỉ tiêu diện tích gieo trồng, đồng thời thực hiện tốt lịch thời vụ gieo trồng cây vụ đông nhằm đem lại hiệu quả năng suất, sản lượng cây trồng, do đó cần thu hoạch nhanh gọn lúa mùa với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” tránh yếu tố bất lợi của thời tiết, kịp thời giải phóng đất phục vụ sản xuất vụ đông, thu hoạch lúa mùa đến đâu, huy động lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất; kỹ thuật làm đất gieo trồng cây vụ đông; công tác bảo vệ hoa màu, tưới tiêu, dự tính dự báo sâu bệnh v.v… nhằm đảm bảo cho sản xuất vụ đông đạt chỉ tiêu cả về diện tích và sản lượng.
Địa ph­ương chúng ta truyền thống là một xã thuần nông, thu nhập của nhân dân còn thấp. Để cải thiện đời sống, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển thì sản xuất vụ đông cần phải được xác định là một vụ sản xuất chính trong năm. Trờn cơ sở ph­ương án sản xuất vụ đông của địa ph­ương, các thôn khẩn tr­ương xây dựng cụ thể ph­ương án sản xuất vụ đông của đơn vị, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích gieo trồng đ­ược giao, quan tâm vận động nhân dân tranh thủ thời gian, nhân lực để gieo trồng vụ đông, góp phần tăng thu nhập kinh tế gia đình. Thông báo cho nhân dân có nhu cầu kịp thời đăng ký các loại giống sản xuất vụ đông về HTXDVNN. Chi bộ các thôn tập trung tuyên truyền vận động để nhân dân tích cực tham gia sản xuất vụ đông đạt kết quả cao nhất.
Sản xuất vụ đông có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng thu nhập kinh tế cho gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Chúng ta tranh thủ thời gian nông nhàn, tận dụng nguồn lao động sẵn có của gia đình để tăng gia sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế gia đình, giúp cho mỗi gia đình ngày càng phát triển bền vững, ổn định hơn.
Với tinh thần và quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện ph­ơng án sản xuất vụ đông năm 2023, UBND xã phát động đến toàn thể nhân dân phong trào “Nhà nhà làm vụ đông, ngư­ời ngư­ời làm vụ đông”, mỗi ng­ười dân hãy hăng hái tích cực tham gia sản xuất vụ đông trong khung thời vụ, xem sản xuất vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm nhằm nâng cao giá trị thu nhập cho gia đình. Mỗi cán bộ, đảng viên hãy g­ương mẫu đi đầu tích cực tham gia sản xuất vụ đông, góp phần thúc đẩy phong trào, tạo khí thế mạnh mẽ cùng với nhân dân trong toàn xã hoàn thành chỉ tiêu sản xuất vụ đông, đem lại nhiều thắng lợi trong một vụ đông mới.

                                                                                                              Thực hiện: Vũ Hiền - CCVH-XH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UBND xã Định Công triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2023

Đăng lúc: 11/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 08/9/2023, UBND xã Định Công tổ chức hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2023, với mục tiêu tập trung sản xuất gieo trồng vụ đông trên địa bàn xã, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích đề ra, tăng năng xuất, sản lượng, hiệu quả kinh tế, nhằm đảm bảo an ninh lương thực, tăng giá trị thu nhập cho người dân trên ha canh tác.
Theo định hướng sản xuất cây vụ đông 2023, toàn xã phấn đấu gieo trồng 100ha trở lên cây vụ đông các loại, trong đó tập trung gieo trồng ngô trên đất màu bãi, gieo chỉa đậu tương trên đất 2 lúa, trồng ớt và rau màu các loại. Trên cơ sở đó các thôn tiến hành quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất của đơn vị để gieo trồng cây vụ đông theo hướng mở rộng tối đa diện tích sản xuất, đặc biệt tập trung gieo trồng các loại cây mầu chủ lực như cây đậu tương, cây ngô, cây ớt trên đất mầu bãi và đất 2 lúa, các loại rau, củ có giá trị kinh tế cao.
Thôn Cẩm Trướng 1 phấn đấu gieo trồng 10ha cây vụ đông ở các khu vực: Ải chuyền, giữa đòng.Thôn Cẩm Trướng 2 gieo trồng 7ha các khu vực: Nổ cách, giữa đòng.
Thôn Phú Khang: Phấn đấu gieo trồng 10ha cây vụ đông các khu vực: Cồn đu, Mã giác.
Thôn Quan Yên gieo trồng 5ha tại các khu vực: Cồn kho, Áo nhâm, Cống tám.
Về cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng:
Đối với cây ngô: tập trung gieo trồng ngô trong khung thời vụ trước ngày 20/9/2023 trên các diện tích đất màu bãi bằng các giống ngô như: CP511, NK4300.
Cây đậu tương gieo chỉa xong trước ngày 05/10, trên diện tích đất 2 lúa, ở vùng vàn thấp, chủ động tưới tiêu, với phương châm “Lúa gặt đến đâu trồng đậu tương đến đó, trồng càng sớm năng xuất càng cao” bằng các giống đậu tương ngắn ngày, có tiềm năng năng xuất cao như: DT84, DT96, DT12.
Ngoài ra tập trung mở rộng diện tích vụ đông bằng gieo trồng ớt, rau các loại đáp ứng nhu cầu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2023, đặc biệt quan tâm việc vận động nhân dân chủ động tích cực tham gia sản xuất vụ đông hoàn thành chỉ tiêu diện tích gieo trồng, đồng thời thực hiện tốt lịch thời vụ gieo trồng cây vụ đông nhằm đem lại hiệu quả năng suất, sản lượng cây trồng, do đó cần thu hoạch nhanh gọn lúa mùa với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” tránh yếu tố bất lợi của thời tiết, kịp thời giải phóng đất phục vụ sản xuất vụ đông, thu hoạch lúa mùa đến đâu, huy động lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất; kỹ thuật làm đất gieo trồng cây vụ đông; công tác bảo vệ hoa màu, tưới tiêu, dự tính dự báo sâu bệnh v.v… nhằm đảm bảo cho sản xuất vụ đông đạt chỉ tiêu cả về diện tích và sản lượng.
Địa ph­ương chúng ta truyền thống là một xã thuần nông, thu nhập của nhân dân còn thấp. Để cải thiện đời sống, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển thì sản xuất vụ đông cần phải được xác định là một vụ sản xuất chính trong năm. Trờn cơ sở ph­ương án sản xuất vụ đông của địa ph­ương, các thôn khẩn tr­ương xây dựng cụ thể ph­ương án sản xuất vụ đông của đơn vị, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích gieo trồng đ­ược giao, quan tâm vận động nhân dân tranh thủ thời gian, nhân lực để gieo trồng vụ đông, góp phần tăng thu nhập kinh tế gia đình. Thông báo cho nhân dân có nhu cầu kịp thời đăng ký các loại giống sản xuất vụ đông về HTXDVNN. Chi bộ các thôn tập trung tuyên truyền vận động để nhân dân tích cực tham gia sản xuất vụ đông đạt kết quả cao nhất.
Sản xuất vụ đông có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng thu nhập kinh tế cho gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Chúng ta tranh thủ thời gian nông nhàn, tận dụng nguồn lao động sẵn có của gia đình để tăng gia sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế gia đình, giúp cho mỗi gia đình ngày càng phát triển bền vững, ổn định hơn.
Với tinh thần và quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện ph­ơng án sản xuất vụ đông năm 2023, UBND xã phát động đến toàn thể nhân dân phong trào “Nhà nhà làm vụ đông, ngư­ời ngư­ời làm vụ đông”, mỗi ng­ười dân hãy hăng hái tích cực tham gia sản xuất vụ đông trong khung thời vụ, xem sản xuất vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm nhằm nâng cao giá trị thu nhập cho gia đình. Mỗi cán bộ, đảng viên hãy g­ương mẫu đi đầu tích cực tham gia sản xuất vụ đông, góp phần thúc đẩy phong trào, tạo khí thế mạnh mẽ cùng với nhân dân trong toàn xã hoàn thành chỉ tiêu sản xuất vụ đông, đem lại nhiều thắng lợi trong một vụ đông mới.

                                                                                                              Thực hiện: Vũ Hiền - CCVH-XH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC