Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

UBND xã Định Công phát động chiến dịch phun trừ sâu bệnh cho cây lúa vụ thu mùa 2023

Ngày 23/08/2023 00:00:00

Hiện nay tình hình sâu bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp trên cây lúa vụ thu mùa của địa phương chúng ta. Bệnh nhện ré – Một loại bệnh mới đang phát triển rất nhanh, rất mạnh trên diện tích cấy sau tại các khu vực: Đồng Bơn, Cồn hạc, Cồn thuyền, cồn dưới có diện tích lúa của tất cả các thôn: Cẩm Trướng 1, Cẩm Trướng 2, thôn Phú Khang và thôn Quan Yên. Bệnh phát triển gây hại mạnh nhất ở giai đoạn đòng to đến trổ bông.

z4629732168433_122347a038ef06c045ad2884e7aee1bd.jpg

Để bảo vệ năng xuất sản lượng vụ mùa cho bà con nông dân, chiều ngày ngày hôm nay 23/8, Ban chỉ đạo sản xuất vụ mùa của xã đã tiến hành họp khẩn và tổ chức thăm đồng kịp thời nhằm tập trung chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa mùa hiện nay.
Qua kiểm tra thăm đồng cho thấy, bệnh nhện ré trên cây lúa mùa đang diễn biến rất nặng với tốt độ phát triển lây lan rất nhanh, một số diện tích đã trổ xong nguy cơ thiệt hại lên đến 70%. Để bảo vệ các diện tích còn lại, UBND xã yêu cầu các thôn tăng cường thông báo đôn đốc cho các hộ gia đình có diện tích lúa chưa trổ đến lác đác trổ 50% khẩn trương kiểm tra thăm đồng đăng ký diện tích phun trừ sâu bệnh và giám sát công tác bơm phòng trừ bệnh nhện ré cho diện tích lúa của gia đình mình ngay trong ngày mai 24/8, đặc biệt ở các khu vực: Đồng Bơn, Cồn hạc, Cồn thuyền, cồn dưới. HTXDVNN tổ chức phun trừ bệnh bằng hệ thống máy bay để bảo vệ kịp thời các diện tích này cho các hộ nông dân.

z4629732161286_68da7b7422f25ba72223e0bdb5ae729b.jpg

Trong dịp này, để thực hiện chiến dịch bơm trừ sâu bệnh hiệu quả trên diện rộng, UBND xã thực hiện chính sách hỗ trợ người nông dân trên địa bàn xã, từ quỹ khuyến nông hỗ trợ các hộ bơm trừ sâu bệnh 20.000 đồng/sào, số tiền còn lại hộ tham gia đóng góp 17.500 đồng/sào để bơm trừ bệnh nhện ré. Hộ có nhu cầu bơm kết hợp trừ bệnh nhện ré với một số loại bệnh khác như: bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt, hộ gia đình tự thỏa thuận với công ty sử dụng hệ thống tự động để chi trả tiền thuốc bơm cho các loại bệnh bổ sung.
Lúa mùa của địa phương chúng ta đang trong giai đoạn trổ bông đến cho thu hoạch, việc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ năng xuất cho cây lúa trong giai đoạn này là hết sức quan trọng, có tính chất quyết định đến đời sống của mỗi gia đình. Nếu chúng ta chủ quan thờ ơ trước tình hình sâu bệnh hiện nay, thì mức độ gây hại trên cây lúa là không thể kiểm soát, nguy cơ mất trắng là rất lớn. Do đó, các hộ gia đình hãy chủ động, khẩn trương kiểm tra ngay các diện tích lúa của gia đình mình để đăng ký và tiến hành bơm phòng kịp thời trong ngày mai 24/8, bảo vệ năng xuất sản lượng, ổn định đời sống của nhân dân trong toàn xã.

                                                                                               Thực hiện: Vũ Hiền - Công chức VH-XH

 

 

 

  

UBND xã Định Công phát động chiến dịch phun trừ sâu bệnh cho cây lúa vụ thu mùa 2023

Đăng lúc: 23/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

Hiện nay tình hình sâu bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp trên cây lúa vụ thu mùa của địa phương chúng ta. Bệnh nhện ré – Một loại bệnh mới đang phát triển rất nhanh, rất mạnh trên diện tích cấy sau tại các khu vực: Đồng Bơn, Cồn hạc, Cồn thuyền, cồn dưới có diện tích lúa của tất cả các thôn: Cẩm Trướng 1, Cẩm Trướng 2, thôn Phú Khang và thôn Quan Yên. Bệnh phát triển gây hại mạnh nhất ở giai đoạn đòng to đến trổ bông.

z4629732168433_122347a038ef06c045ad2884e7aee1bd.jpg

Để bảo vệ năng xuất sản lượng vụ mùa cho bà con nông dân, chiều ngày ngày hôm nay 23/8, Ban chỉ đạo sản xuất vụ mùa của xã đã tiến hành họp khẩn và tổ chức thăm đồng kịp thời nhằm tập trung chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa mùa hiện nay.
Qua kiểm tra thăm đồng cho thấy, bệnh nhện ré trên cây lúa mùa đang diễn biến rất nặng với tốt độ phát triển lây lan rất nhanh, một số diện tích đã trổ xong nguy cơ thiệt hại lên đến 70%. Để bảo vệ các diện tích còn lại, UBND xã yêu cầu các thôn tăng cường thông báo đôn đốc cho các hộ gia đình có diện tích lúa chưa trổ đến lác đác trổ 50% khẩn trương kiểm tra thăm đồng đăng ký diện tích phun trừ sâu bệnh và giám sát công tác bơm phòng trừ bệnh nhện ré cho diện tích lúa của gia đình mình ngay trong ngày mai 24/8, đặc biệt ở các khu vực: Đồng Bơn, Cồn hạc, Cồn thuyền, cồn dưới. HTXDVNN tổ chức phun trừ bệnh bằng hệ thống máy bay để bảo vệ kịp thời các diện tích này cho các hộ nông dân.

z4629732161286_68da7b7422f25ba72223e0bdb5ae729b.jpg

Trong dịp này, để thực hiện chiến dịch bơm trừ sâu bệnh hiệu quả trên diện rộng, UBND xã thực hiện chính sách hỗ trợ người nông dân trên địa bàn xã, từ quỹ khuyến nông hỗ trợ các hộ bơm trừ sâu bệnh 20.000 đồng/sào, số tiền còn lại hộ tham gia đóng góp 17.500 đồng/sào để bơm trừ bệnh nhện ré. Hộ có nhu cầu bơm kết hợp trừ bệnh nhện ré với một số loại bệnh khác như: bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt, hộ gia đình tự thỏa thuận với công ty sử dụng hệ thống tự động để chi trả tiền thuốc bơm cho các loại bệnh bổ sung.
Lúa mùa của địa phương chúng ta đang trong giai đoạn trổ bông đến cho thu hoạch, việc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ năng xuất cho cây lúa trong giai đoạn này là hết sức quan trọng, có tính chất quyết định đến đời sống của mỗi gia đình. Nếu chúng ta chủ quan thờ ơ trước tình hình sâu bệnh hiện nay, thì mức độ gây hại trên cây lúa là không thể kiểm soát, nguy cơ mất trắng là rất lớn. Do đó, các hộ gia đình hãy chủ động, khẩn trương kiểm tra ngay các diện tích lúa của gia đình mình để đăng ký và tiến hành bơm phòng kịp thời trong ngày mai 24/8, bảo vệ năng xuất sản lượng, ổn định đời sống của nhân dân trong toàn xã.

                                                                                               Thực hiện: Vũ Hiền - Công chức VH-XH

 

 

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC