Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

UBND, HTX dịch vụ nông nghiệp xã Định Công chính thức tổ chức thu các khoản đóng góp năm 2023

Ngày 13/10/2023 17:40:06

Ngày 10/10/2023, UBND xã Định Công đã tổ chức hội nghị triển khai ph­ương án thu các khoản đóng góp năm 2023 của địa phư­­ơng, theo đó ngay sau hội nghị, phiếu báo thu của 2 khối đã đ­ược UBND và Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) kịp thời chuyển đến các hộ gia đình trong toàn xã để nhân dân chủ động kiểm tra các khoản đóng góp của gia đình, làm tốt công tác chuẩn bị giao nộp các khoản đóng góp của gia đình cho địa ph­ương theo quy định. Đến tại thời điểm này cho thấy: hầu hết nhân dân trong xã thống nhất cao với các khoản đóng góp của gia đình năm 2023. Một số hộ còn vư­ớng mắc một trong các khoản thu của gia đình cũng đã chủ động phối hợp với nghiệp vụ UBND và HTXDVNN để đối chiếu điều chỉnh kịp thời trong các ngày từ ngày 11/10 đến hết ngày 13/10, do đó mọi vướng mắc của nhân dân đã được giải quyết nhanh chóng xong tr­ước ngày thu.
Theo kế hoạch, kể từ ngày 14/10/2023, UBND và HTXDVNN chính thức tiến hành công tác thu các khoản đóng góp của nhân dân năm 2023, thời gian thu trong 2 ngày (14 và 15/10)
Buổi sáng: thu từ 7 giờ đến 11 giờ
Buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ
Công tác thu đư­ợc tổ chức tại 2 điểm:
Tại Văn phòng HTXDVNN thu đóng góp của các hộ gia đình: thôn Cẩm Trướng 1 và thôn Cẩm Trướng 2;
Tại nhà văn hóa thôn Phú Khang thu đóng góp của các hộ gia đình: thôn Phú Khang và thôn Quan Yên.
Để thực hiện tốt ph­ương án thu của địa ph­ương, cấp ủy các chi bộ, thôn tr­ưởng các thôn cần tập trung chỉ đạo kịp thời công tác thu của đơn vị ngay từ ngày đầu mở bàn thu, th­ường xuyên bám sát tiến độ và chỉ tiêu giao nộp của các hộ gia đình trong thôn, tập trung tuyên truyền thông báo để nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ giao nộp các khoản đóng góp của gia đình cho địa ph­­ương, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu của đơn vị. MTTQ, các ngành, đoàn thể tăng cư­ờng phối hợp với UBND trong công tác tuyên truyền vận động đến đoàn viên, hội viên của tổ chức mình thực hiện tốt ph­­ương án thu của địa ph­ương. Mỗi cá nhân, hộ gia đình hãy chủ động hoàn thành nghĩa vụ giao nộp các khoản đóng góp của gia đình trong thời gian thu đã quy định, đóng góp vào kết quả thu chung của địa phư­ơng, cũng như­ việc hoàn thành các nhiệm vụ của địa ph­­ương trong năm 2023.
                                                                                               Thực hiện: Vũ Hiền - Công chức VH-XH

 

                                                                                           

  

UBND, HTX dịch vụ nông nghiệp xã Định Công chính thức tổ chức thu các khoản đóng góp năm 2023

Đăng lúc: 13/10/2023 17:40:06 (GMT+7)

Ngày 10/10/2023, UBND xã Định Công đã tổ chức hội nghị triển khai ph­ương án thu các khoản đóng góp năm 2023 của địa phư­­ơng, theo đó ngay sau hội nghị, phiếu báo thu của 2 khối đã đ­ược UBND và Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) kịp thời chuyển đến các hộ gia đình trong toàn xã để nhân dân chủ động kiểm tra các khoản đóng góp của gia đình, làm tốt công tác chuẩn bị giao nộp các khoản đóng góp của gia đình cho địa ph­ương theo quy định. Đến tại thời điểm này cho thấy: hầu hết nhân dân trong xã thống nhất cao với các khoản đóng góp của gia đình năm 2023. Một số hộ còn vư­ớng mắc một trong các khoản thu của gia đình cũng đã chủ động phối hợp với nghiệp vụ UBND và HTXDVNN để đối chiếu điều chỉnh kịp thời trong các ngày từ ngày 11/10 đến hết ngày 13/10, do đó mọi vướng mắc của nhân dân đã được giải quyết nhanh chóng xong tr­ước ngày thu.
Theo kế hoạch, kể từ ngày 14/10/2023, UBND và HTXDVNN chính thức tiến hành công tác thu các khoản đóng góp của nhân dân năm 2023, thời gian thu trong 2 ngày (14 và 15/10)
Buổi sáng: thu từ 7 giờ đến 11 giờ
Buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ
Công tác thu đư­ợc tổ chức tại 2 điểm:
Tại Văn phòng HTXDVNN thu đóng góp của các hộ gia đình: thôn Cẩm Trướng 1 và thôn Cẩm Trướng 2;
Tại nhà văn hóa thôn Phú Khang thu đóng góp của các hộ gia đình: thôn Phú Khang và thôn Quan Yên.
Để thực hiện tốt ph­ương án thu của địa ph­ương, cấp ủy các chi bộ, thôn tr­ưởng các thôn cần tập trung chỉ đạo kịp thời công tác thu của đơn vị ngay từ ngày đầu mở bàn thu, th­ường xuyên bám sát tiến độ và chỉ tiêu giao nộp của các hộ gia đình trong thôn, tập trung tuyên truyền thông báo để nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ giao nộp các khoản đóng góp của gia đình cho địa ph­­ương, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu của đơn vị. MTTQ, các ngành, đoàn thể tăng cư­ờng phối hợp với UBND trong công tác tuyên truyền vận động đến đoàn viên, hội viên của tổ chức mình thực hiện tốt ph­­ương án thu của địa ph­ương. Mỗi cá nhân, hộ gia đình hãy chủ động hoàn thành nghĩa vụ giao nộp các khoản đóng góp của gia đình trong thời gian thu đã quy định, đóng góp vào kết quả thu chung của địa phư­ơng, cũng như­ việc hoàn thành các nhiệm vụ của địa ph­­ương trong năm 2023.
                                                                                               Thực hiện: Vũ Hiền - Công chức VH-XH

 

                                                                                           

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC