Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII HĐND xã Định Công nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 30/11/2023 00:00:00

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ VIII, Hội đồng nhân dân xã Định Công nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế hoạt động của HĐND xã và Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam, thường trực HĐND xã phối hợp với UBND, thường trực UBMTTQ xã tiến hành tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ VIII, HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 -2026.
Tại buổi tiếp xúc này, cử tri được nghe đại biểu HĐND xã báo cáo tóm tắt về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của xã năm 2023, phương hướng, mục tiêu năm 2024; Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ VIII, HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc tiếp xúc cử tri nhằm duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu HĐND xã với cử tri trong toàn xã; tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp thứ VIII theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai và chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Theo kế hoạch, hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã Định Công nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 03/12/2023, tại các điểm tiếp xúc:
- Tại nhà văn hóa thôn Cẩm Trướng 2: Đại biểu HĐND xã tổ số 1, tổ số 2 tiếp xúc với cử tri thôn Cẩm Trướng 1 và thôn Cẩm Trướng 2.
- Tại nhà văn hóa thôn Quan Yên: Đại biểu HĐND xã tổ số 3, tổ số 4 tiếp xúc với cử tri thôn Phú Khang và thôn Quan Yên.
Đây là dịp để các đại biểu HĐND xã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, tiếp thu giải trình các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, các ý kiến không thuộc thẩm quyền được tổng hợp trình HĐND xã tại kỳ họp sắp tới và chuyển tới các cơ quan chức năng để  xem xét, giải quyết kịp thời.
Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, thường trực UBMTTQ xã trân trọng kính mời toàn thể cử tri trong xã về tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã đảm bảo thời gian đã quy định để hội nghị thực sự đạt được chất lượng hiệu quả cao nhất.
                                                                                                                           Thực hiện: Vũ Hiền  

 

  

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII HĐND xã Định Công nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 30/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ VIII, Hội đồng nhân dân xã Định Công nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế hoạt động của HĐND xã và Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam, thường trực HĐND xã phối hợp với UBND, thường trực UBMTTQ xã tiến hành tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND xã trước kỳ họp thứ VIII, HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 -2026.
Tại buổi tiếp xúc này, cử tri được nghe đại biểu HĐND xã báo cáo tóm tắt về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của xã năm 2023, phương hướng, mục tiêu năm 2024; Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ VIII, HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc tiếp xúc cử tri nhằm duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu HĐND xã với cử tri trong toàn xã; tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp thứ VIII theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai và chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Theo kế hoạch, hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã Định Công nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 03/12/2023, tại các điểm tiếp xúc:
- Tại nhà văn hóa thôn Cẩm Trướng 2: Đại biểu HĐND xã tổ số 1, tổ số 2 tiếp xúc với cử tri thôn Cẩm Trướng 1 và thôn Cẩm Trướng 2.
- Tại nhà văn hóa thôn Quan Yên: Đại biểu HĐND xã tổ số 3, tổ số 4 tiếp xúc với cử tri thôn Phú Khang và thôn Quan Yên.
Đây là dịp để các đại biểu HĐND xã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, tiếp thu giải trình các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, các ý kiến không thuộc thẩm quyền được tổng hợp trình HĐND xã tại kỳ họp sắp tới và chuyển tới các cơ quan chức năng để  xem xét, giải quyết kịp thời.
Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, thường trực UBMTTQ xã trân trọng kính mời toàn thể cử tri trong xã về tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã đảm bảo thời gian đã quy định để hội nghị thực sự đạt được chất lượng hiệu quả cao nhất.
                                                                                                                           Thực hiện: Vũ Hiền  

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC