Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

ĐỪNG THẤY "SÓNG CẢ" MÀ NGÃ NIỀM TIN!

Ngày 21/03/2024 10:35:00

Hôm nay, BCH Trung ương đã họp, thống nhất cho đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên BCT, Chủ tịch nước thôi tham gia BCH, BCT, Chủ tịch nước.
Các báo cáo của Trung ương và đơn của đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, thời gian đồng chí Võ Văn Thưởng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã không kiểm soát chặt chẽ, đ cán bộ dưới quyền vi phạm pháp luật, để một doanh nghiệp mượn danh đảm nhận nhiều dự án, can thiệp công tác cán bộ, làm mất lòng tin trong nhân dân. Với vị trí được đảm nhiệm, đồng chí Võ Văn Thưởng nhận thấy đã vi phạm những Điều đảng viên không được làm nên làm đơn xin thôi các chức vụ. Bộ Chính trị đồng ý, trình BCH bỏ phiếu đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi tham gia các chức vụ đang đảm nhiệm. Ngày mai Quốc hội sẽ họp xem xét để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi tham gia Quốc hội.
Từ bỏ chức vụ đang đảm nhận không phải là vấn đề mới mà từ xưa trong lịch sử, rất nhiều vị quan thanh liêm vì những lí do khác nhau, xét thấy bản thân không còn xứng đáng với vị trí cũng treo ấn kiếm từ quan về ở ẩn. Với tinh thần tự soi, tự sửa, kiểm điểm nghiêm túc vi phạm khuyết điểm, nêu gương của người cán bộ lãnh đạo cao cấp, nhận thấy bản thân không xứng đáng với cương vị, niềm tin Nhân dân gửi gắm, đồng chí Võ Văn Thưởng đã xin thôi các chức vụ đang đảm nhận. Đây cũng là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính tự trọng của người cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược khi nhận thấy khuyết điểm, không đủ uy tín trước Đảng, trước Nhân dân với vị trí đảm nhiệm.
Trong bài viết Sửa đổi lối làm việc của Bác Hồ đã khẳng định: "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.
Kỷ luật Đảng nghiêm minh, không có vùng cấm, dù ở vị trí gì, chức vụ nào đều phải làm gương.
Việc cho thôi người không đủ uy tín đối với đồng chí Võ Văn Thưởng cho thấy quyết tâm xây dựng chỉnh đốn, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, kỷ luật, quy định của Đảng trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, kiên quyết thực hiện các quy định của Đảng, loại trừ những nguy cơ làm tổn hại đến uy tín của Đảng, niềm tin của Nhân dân.
Vẫn biết rằng, Nhân dân ta rất lo lắng quan tâm đến công tác nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao. Nên sự việc này sẽ không tránh khỏi những bàn tán, dư luận nhiều chiều khác nhau song mỗi người dân hãy bình tĩnh, thận trọng tiếp nhận, bình luận thông tin trên mạng xã hội một cách thông thái, văn minh. Đừng vì tâm lý đám đông, thái độ cực đoan, phát ngôn thiếu cơ sở mà mắc bẫy của những kẻ cố tình té nước theo mưa. Là công dân, chúng ta có quyền thể hiện thái độ, ý kiến nhưng thái độ và phát ngôn luôn phải có cơ sở, khôn ngoan trên lập trường của lợi ích chung, sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Cũng đừng thấy "sóng cả" mà ngã niềm tin.
                                                                                                                                                                                           BTSV

  

ĐỪNG THẤY "SÓNG CẢ" MÀ NGÃ NIỀM TIN!

Đăng lúc: 21/03/2024 10:35:00 (GMT+7)

Hôm nay, BCH Trung ương đã họp, thống nhất cho đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên BCT, Chủ tịch nước thôi tham gia BCH, BCT, Chủ tịch nước.
Các báo cáo của Trung ương và đơn của đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, thời gian đồng chí Võ Văn Thưởng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã không kiểm soát chặt chẽ, đ cán bộ dưới quyền vi phạm pháp luật, để một doanh nghiệp mượn danh đảm nhận nhiều dự án, can thiệp công tác cán bộ, làm mất lòng tin trong nhân dân. Với vị trí được đảm nhiệm, đồng chí Võ Văn Thưởng nhận thấy đã vi phạm những Điều đảng viên không được làm nên làm đơn xin thôi các chức vụ. Bộ Chính trị đồng ý, trình BCH bỏ phiếu đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi tham gia các chức vụ đang đảm nhiệm. Ngày mai Quốc hội sẽ họp xem xét để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi tham gia Quốc hội.
Từ bỏ chức vụ đang đảm nhận không phải là vấn đề mới mà từ xưa trong lịch sử, rất nhiều vị quan thanh liêm vì những lí do khác nhau, xét thấy bản thân không còn xứng đáng với vị trí cũng treo ấn kiếm từ quan về ở ẩn. Với tinh thần tự soi, tự sửa, kiểm điểm nghiêm túc vi phạm khuyết điểm, nêu gương của người cán bộ lãnh đạo cao cấp, nhận thấy bản thân không xứng đáng với cương vị, niềm tin Nhân dân gửi gắm, đồng chí Võ Văn Thưởng đã xin thôi các chức vụ đang đảm nhận. Đây cũng là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính tự trọng của người cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược khi nhận thấy khuyết điểm, không đủ uy tín trước Đảng, trước Nhân dân với vị trí đảm nhiệm.
Trong bài viết Sửa đổi lối làm việc của Bác Hồ đã khẳng định: "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.
Kỷ luật Đảng nghiêm minh, không có vùng cấm, dù ở vị trí gì, chức vụ nào đều phải làm gương.
Việc cho thôi người không đủ uy tín đối với đồng chí Võ Văn Thưởng cho thấy quyết tâm xây dựng chỉnh đốn, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, kỷ luật, quy định của Đảng trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, kiên quyết thực hiện các quy định của Đảng, loại trừ những nguy cơ làm tổn hại đến uy tín của Đảng, niềm tin của Nhân dân.
Vẫn biết rằng, Nhân dân ta rất lo lắng quan tâm đến công tác nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao. Nên sự việc này sẽ không tránh khỏi những bàn tán, dư luận nhiều chiều khác nhau song mỗi người dân hãy bình tĩnh, thận trọng tiếp nhận, bình luận thông tin trên mạng xã hội một cách thông thái, văn minh. Đừng vì tâm lý đám đông, thái độ cực đoan, phát ngôn thiếu cơ sở mà mắc bẫy của những kẻ cố tình té nước theo mưa. Là công dân, chúng ta có quyền thể hiện thái độ, ý kiến nhưng thái độ và phát ngôn luôn phải có cơ sở, khôn ngoan trên lập trường của lợi ích chung, sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Cũng đừng thấy "sóng cả" mà ngã niềm tin.
                                                                                                                                                                                           BTSV

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC