Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

Bài tuyên truyền tập trung thu hoạch lúa mùa, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông năm 2023 trên địa bàn xã Định Công

Ngày 21/09/2023 00:00:00

Hàng năm, cùng với 2 vụ sản xuất chính, vụ đông là vụ không kém phần quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, từ hiệu quả cây trồng vụ đông đem lại, nhiều địa phương đã xem đây là vụ sản xuất chính trong năm góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các hộ nông dân, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích.
So với các địa phương trong huyện, truyền thống Định Công chúng ta là xã luôn đi đầu trong phong trào thi đua tăng gia sản xuất nông nghiệp, tinh thần cần cù chịu khó đoàn kết trong nhân dân cùng với trình độ kinh nghiệm thâm canh cao của các hộ nông dân đã từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập kinh tế cho các hộ gia đình, góp phần quan trọng cải thiện đời sống nhân dân trong xã ngày càng ổn định, phát triển.
Tuy nhiên những năm gần đây công tác sản xuất vụ đông của nhân dân trong xã nói chung còn rất nhiều hạn chế, đặc biệt là việc gieo trồng vụ đông trên đất 2 lúa.
Những ngày qua, để thu hoạch nhanh, gọn lúa mùa với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, bảo vệ an toàn năng xuất sản lượng cây lúa, tránh thất thiệt do ảnh hưởng của mưa bão gây ra, nhân dân trong toàn xã đã và đang tập trung cho công tác thu hoạch lúa mùa, trong khi phong trào sản xuất gieo trồng vụ đông tính đến thời điểm hiện tại tiến độ sản xuất của nhân dân còn rất chậm so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Trong thời gian này, cùng với việc thu hoạch lúa mùa thì công tác sản xuất gieo trồng vụ đông cũng không kém phần quan trọng. Đây là thời gian tốt nhất, khung thời vụ tốt nhất để gieo trồng cây vụ đông, chúng ta tranh thủ thời tiết ổn định, độ ẩm cao cùng nhau phấn đấu gieo trồng vụ đông, huy động tối đa phương tiện, nhân lực giải phóng đất kịp thời để hoàn thành gieo trồng cây vụ đông trên các vùng đất bãi, tập trung gieo chỉa đậu tư­ơng trên đất 2 lúa các thôn đã quy hoạch vùng sản xuất, tập trung từ nay đến hết ngày 05/10/2023, với ph­ương châm “Lúa gặt đến đâu, gieo trồng cây vụ đông đến đó, trồng càng sớm năng xuất càng cao”. Sau thời gian trên tiếp tục trồng các loại rau mầu khác trong tháng 10 đến trung tuần tháng 11/2023.
Để thực hiện tốt phương án sản xuất vụ đông năm 2023, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích đề ra, cấp ủy các chi bộ, thành viên Ban chỉ đạo đư­ợc phân công phụ trách chỉ đạo sản xuất vụ đông ở các thôn, cần tăng c­ường bám sát tiến độ gieo trồng vụ đông của nhân dân các đơn vị, từ đó tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình, trong đó cán bộ, đảng viên cần gư­ơng mẫu đi đầu trong phong trào sản xuất vụ đông, tích cực tham gia gieo trồng ngô, đậu t­ương và các loại rau, củ có giá trị kinh tế cao trên các vùng sản xuất đã quy hoạch.
MTTQ, các ngành đoàn thể tăng c­ường phối hợp với UBND trong công tác tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên của tổ chức mình tích cực tham gia sản xuất vụ đông trong khung thời vụ. Lấy kết quả sản xuất vụ đông là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, bình xét kết quả thi đua, khen th­ưởng của các ngành, các thôn, hộ gia đình trong năm 2023.
HTXDVNN phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa phục vụ n­ước tưới, điều tiết nư­ớc phù hợp cho các vùng, đảm bảo tư­ới tiêu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất vụ đông, đặc biệt làm tốt công tác bảo vệ hoa mầu cho diện tích các loại cây trồng vụ đông sau gieo chỉa.
Tin tư­ởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy các chi bộ, Ban chỉ đạo sản xuất vụ đông của xã, sự vào cuộc của các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt phát huy tinh thần cần cù chịu khó, nổ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân, tiến độ gieo trồng vụ đông của địa phư­ơng chúng ta sẽ có những chuyển biến tích cực góp phần hoàn thành chỉ tiêu diện tích gieo trồng trong thời gian tới.
                                                                                                                        Thực hiện: Vũ Hiền - CC VHXH

 

 

  

Bài tuyên truyền tập trung thu hoạch lúa mùa, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông năm 2023 trên địa bàn xã Định Công

Đăng lúc: 21/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Hàng năm, cùng với 2 vụ sản xuất chính, vụ đông là vụ không kém phần quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, từ hiệu quả cây trồng vụ đông đem lại, nhiều địa phương đã xem đây là vụ sản xuất chính trong năm góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các hộ nông dân, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích.
So với các địa phương trong huyện, truyền thống Định Công chúng ta là xã luôn đi đầu trong phong trào thi đua tăng gia sản xuất nông nghiệp, tinh thần cần cù chịu khó đoàn kết trong nhân dân cùng với trình độ kinh nghiệm thâm canh cao của các hộ nông dân đã từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập kinh tế cho các hộ gia đình, góp phần quan trọng cải thiện đời sống nhân dân trong xã ngày càng ổn định, phát triển.
Tuy nhiên những năm gần đây công tác sản xuất vụ đông của nhân dân trong xã nói chung còn rất nhiều hạn chế, đặc biệt là việc gieo trồng vụ đông trên đất 2 lúa.
Những ngày qua, để thu hoạch nhanh, gọn lúa mùa với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, bảo vệ an toàn năng xuất sản lượng cây lúa, tránh thất thiệt do ảnh hưởng của mưa bão gây ra, nhân dân trong toàn xã đã và đang tập trung cho công tác thu hoạch lúa mùa, trong khi phong trào sản xuất gieo trồng vụ đông tính đến thời điểm hiện tại tiến độ sản xuất của nhân dân còn rất chậm so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Trong thời gian này, cùng với việc thu hoạch lúa mùa thì công tác sản xuất gieo trồng vụ đông cũng không kém phần quan trọng. Đây là thời gian tốt nhất, khung thời vụ tốt nhất để gieo trồng cây vụ đông, chúng ta tranh thủ thời tiết ổn định, độ ẩm cao cùng nhau phấn đấu gieo trồng vụ đông, huy động tối đa phương tiện, nhân lực giải phóng đất kịp thời để hoàn thành gieo trồng cây vụ đông trên các vùng đất bãi, tập trung gieo chỉa đậu tư­ơng trên đất 2 lúa các thôn đã quy hoạch vùng sản xuất, tập trung từ nay đến hết ngày 05/10/2023, với ph­ương châm “Lúa gặt đến đâu, gieo trồng cây vụ đông đến đó, trồng càng sớm năng xuất càng cao”. Sau thời gian trên tiếp tục trồng các loại rau mầu khác trong tháng 10 đến trung tuần tháng 11/2023.
Để thực hiện tốt phương án sản xuất vụ đông năm 2023, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích đề ra, cấp ủy các chi bộ, thành viên Ban chỉ đạo đư­ợc phân công phụ trách chỉ đạo sản xuất vụ đông ở các thôn, cần tăng c­ường bám sát tiến độ gieo trồng vụ đông của nhân dân các đơn vị, từ đó tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình, trong đó cán bộ, đảng viên cần gư­ơng mẫu đi đầu trong phong trào sản xuất vụ đông, tích cực tham gia gieo trồng ngô, đậu t­ương và các loại rau, củ có giá trị kinh tế cao trên các vùng sản xuất đã quy hoạch.
MTTQ, các ngành đoàn thể tăng c­ường phối hợp với UBND trong công tác tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên của tổ chức mình tích cực tham gia sản xuất vụ đông trong khung thời vụ. Lấy kết quả sản xuất vụ đông là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, bình xét kết quả thi đua, khen th­ưởng của các ngành, các thôn, hộ gia đình trong năm 2023.
HTXDVNN phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa phục vụ n­ước tưới, điều tiết nư­ớc phù hợp cho các vùng, đảm bảo tư­ới tiêu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất vụ đông, đặc biệt làm tốt công tác bảo vệ hoa mầu cho diện tích các loại cây trồng vụ đông sau gieo chỉa.
Tin tư­ởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy các chi bộ, Ban chỉ đạo sản xuất vụ đông của xã, sự vào cuộc của các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt phát huy tinh thần cần cù chịu khó, nổ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân, tiến độ gieo trồng vụ đông của địa phư­ơng chúng ta sẽ có những chuyển biến tích cực góp phần hoàn thành chỉ tiêu diện tích gieo trồng trong thời gian tới.
                                                                                                                        Thực hiện: Vũ Hiền - CC VHXH

 

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC