Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

Về việc treo cờ chào mừng các ngày lễ lớn trong Qúy I năm 2021, tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 20/01/2021 00:00:00

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện Yên Định về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Qúy I/2021 gắn với tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện Yên Định về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Qúy I/2021 gắn với tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong quý I/2021, diễn ra các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các nhiệm vụ trọng tâm như: chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội; Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021); 74 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947-20/02/2021); Tuyên truyền vui Xuân, đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại địa phương, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng các ngày lễ lớn trong quý I/2021. UBND xã đề nghị toàn thể nhân dân tập trung treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại hộ gia đình. Thời gian treo cờ kể từ ngày 22/01/2021 đến ngày 21/02/2021.

Cấp ủy các chi bộ, thôn trưởng các thôn tập trung thông báo cho nhân dân trong thôn khẩn trương treo cờ theo thời gian đã quy định. Kiểm tra nhắc nhở để các hộ trong thôn hoàn thành tốt công tác treo cờ tại khu dân cư đạt kết quả cao, tạo không khí sôi nổi, trang nghiêm chào mừng các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước. Đề nghị các hộ gia đình tập trung thực hiện tốt công tác treo cờ tại gia đình, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền ở địa phương đạt kết quả cao nhất.

                                                                                     Thực hiện: Vũ Hiền

Về việc treo cờ chào mừng các ngày lễ lớn trong Qúy I năm 2021, tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng lúc: 20/01/2021 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện Yên Định về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Qúy I/2021 gắn với tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện Yên Định về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Qúy I/2021 gắn với tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong quý I/2021, diễn ra các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các nhiệm vụ trọng tâm như: chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội; Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021); 74 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947-20/02/2021); Tuyên truyền vui Xuân, đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại địa phương, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng các ngày lễ lớn trong quý I/2021. UBND xã đề nghị toàn thể nhân dân tập trung treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại hộ gia đình. Thời gian treo cờ kể từ ngày 22/01/2021 đến ngày 21/02/2021.

Cấp ủy các chi bộ, thôn trưởng các thôn tập trung thông báo cho nhân dân trong thôn khẩn trương treo cờ theo thời gian đã quy định. Kiểm tra nhắc nhở để các hộ trong thôn hoàn thành tốt công tác treo cờ tại khu dân cư đạt kết quả cao, tạo không khí sôi nổi, trang nghiêm chào mừng các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước. Đề nghị các hộ gia đình tập trung thực hiện tốt công tác treo cờ tại gia đình, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền ở địa phương đạt kết quả cao nhất.

                                                                                     Thực hiện: Vũ Hiền

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC