Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Ngày hội của toàn dân

Ngày 18/05/2021 00:00:00

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của quê hương đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình sáng suốt lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyên vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam.

 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị trong năm 2021. Là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để lựa chọn và bầu ra những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp – cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đang đến gần. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tình trạng di biến động của cử tri diễn ra từng ngày, từng giờ, để vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan tại các điểm bầu cử, vừa phục vụ an toàn cho công tác bầu cử, để cuộc bầu cử được diễn ra thuận lợi, thông suốt, tiết kiệm và đúng luật, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, kết quả bầu đúng, bầu đủ, đúng quy định của pháp luật và an toàn tuyệt đối trong phòng chống dịch Covid-19. Mỗi cử tri hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền và  nghĩa vụ của công dân hăng hái tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử của khu vực mình nhanh gọn kịp thời trong thời gian quy định, đặc biệt khi đến địa điểm bỏ phiếu phải chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 như: đeo khẩu trang, khử khuẩn... theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Trong suốt quá trình bầu cử, cử tri cần đảm bảo thực hiện tốt quy tắc phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) mà Bộ Y Tế đã khuyến cáo; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công sẽ là điều kiện cơ bản và thuận lợi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Để góp phần vào thắng lợi này mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua ra sức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử, nhất là thực hiện tốt quyền làm chủ của mỗi công dân, đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                           Thực hiện: Thu Hiền

 

 

 

 

 

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Ngày hội của toàn dân

Đăng lúc: 18/05/2021 00:00:00 (GMT+7)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của quê hương đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình sáng suốt lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyên vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam.

 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị trong năm 2021. Là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để lựa chọn và bầu ra những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp – cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đang đến gần. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tình trạng di biến động của cử tri diễn ra từng ngày, từng giờ, để vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan tại các điểm bầu cử, vừa phục vụ an toàn cho công tác bầu cử, để cuộc bầu cử được diễn ra thuận lợi, thông suốt, tiết kiệm và đúng luật, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, kết quả bầu đúng, bầu đủ, đúng quy định của pháp luật và an toàn tuyệt đối trong phòng chống dịch Covid-19. Mỗi cử tri hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền và  nghĩa vụ của công dân hăng hái tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử của khu vực mình nhanh gọn kịp thời trong thời gian quy định, đặc biệt khi đến địa điểm bỏ phiếu phải chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 như: đeo khẩu trang, khử khuẩn... theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Trong suốt quá trình bầu cử, cử tri cần đảm bảo thực hiện tốt quy tắc phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) mà Bộ Y Tế đã khuyến cáo; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công sẽ là điều kiện cơ bản và thuận lợi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Để góp phần vào thắng lợi này mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua ra sức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử, nhất là thực hiện tốt quyền làm chủ của mỗi công dân, đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                           Thực hiện: Thu Hiền

 

 

 

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC