Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Quốc hội ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 gồm có 6 Chương và 91 Điều

Ngày 28/10/2023 00:00:00

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Quốc hội ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 gồm có 6 Chương và 91 Điều. Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định một số nội dung đáng lưu ý như sau:
Luật nêu rõ quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở như sau:
- Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật
- Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.  
- Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
- Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở (Điều 9):
1. Gây khó khăn, phiền hà hoặc cản trở, đe dọa công dân thực hiện dân chủ ở cơ sở.
2. Bao che, cản trở, trù dập hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tiết lộ thông tin về người tố cáo, người cung cấp thông tin về hành vi vi phạm có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.
3. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để thực hiện hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
4. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để xuyên tạc, vu khống, gây mâu thuẫn, kích động bạo lực, phân biệt vùng, miền, giới tính, tôn giáo, dân tộc, gây thiệt hại cho cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức.
5. Giả mạo giấy tờ, gian lận hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bàn, quyết định, tham gia ý kiến của công dân.
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 và thay thế Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007./.
(Đính kèm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15)
                                                                          Thực hiện: Hội đồng giáo dục pháp luật xã Định Công
Tập tin đính kèm

 

 

 

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Quốc hội ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 gồm có 6 Chương và 91 Điều

Đăng lúc: 28/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Quốc hội ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 gồm có 6 Chương và 91 Điều. Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định một số nội dung đáng lưu ý như sau:
Luật nêu rõ quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở như sau:
- Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật
- Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.  
- Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
- Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở (Điều 9):
1. Gây khó khăn, phiền hà hoặc cản trở, đe dọa công dân thực hiện dân chủ ở cơ sở.
2. Bao che, cản trở, trù dập hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tiết lộ thông tin về người tố cáo, người cung cấp thông tin về hành vi vi phạm có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.
3. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để thực hiện hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
4. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để xuyên tạc, vu khống, gây mâu thuẫn, kích động bạo lực, phân biệt vùng, miền, giới tính, tôn giáo, dân tộc, gây thiệt hại cho cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức.
5. Giả mạo giấy tờ, gian lận hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bàn, quyết định, tham gia ý kiến của công dân.
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 và thay thế Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007./.
(Đính kèm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15)
                                                                          Thực hiện: Hội đồng giáo dục pháp luật xã Định Công
Tập tin đính kèm

 

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC