Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
52781

Hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng xã Định Công góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn xã

Ngày 09/12/2022 18:39:58

Phát huy tốt vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương sẽ giúp đưa nền tảng số, công nghệ số đến từng gia đình, từng người dân trên địa bàn xã nhanh hơn và hiệu quả hơn

 Phát huy tốt vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương sẽ giúp đưa nền tảng số, công nghệ số đến từng gia đình, từng người dân trên địa bàn xã nhanh hơn và hiệu quả hơn

Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia, của tỉnh, của huyện và của xã hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ, thời gian vừa qua, Ban chỉ đạo về chuyển đổi số của xã Định Công, huyện Yên Định đã tích cực triển khai thành lập và tổ chức cho các Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương hoạt động với phương châm: "Phổ cập kỹ năng số cộng đồng". Đến nay, các tổ công nghệ số cộng đồng đã và đang giúp đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống của địa phương, từ đó tạo ra giá trị thiết thực thúc đẩy thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, Đền án 06 v.v.. vào trong đời sống.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng phân công nhiệm vụ các thành viên trong tổ với trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số, tuyên truyền cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như: Định danh điện tử cá nhân, bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe điện tử, tài khoản mobile money, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia, để tương tác với chính quyền đến người dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống. Các thành viên trong tổ hoạt động, trao đổi thông tin, cập nhật tin tức về Chuyển đổi số thông qua nhóm chung bằng ứng dụng Zalo, Face book...

Hiệu quả đạt được của các Tổ Công nghệ số cộng đồng xã Định Công chính là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến với nhân dân.

Hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng xã Định Công góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn xã

Đăng lúc: 09/12/2022 18:39:58 (GMT+7)

Phát huy tốt vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương sẽ giúp đưa nền tảng số, công nghệ số đến từng gia đình, từng người dân trên địa bàn xã nhanh hơn và hiệu quả hơn

 Phát huy tốt vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương sẽ giúp đưa nền tảng số, công nghệ số đến từng gia đình, từng người dân trên địa bàn xã nhanh hơn và hiệu quả hơn

Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia, của tỉnh, của huyện và của xã hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ, thời gian vừa qua, Ban chỉ đạo về chuyển đổi số của xã Định Công, huyện Yên Định đã tích cực triển khai thành lập và tổ chức cho các Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương hoạt động với phương châm: "Phổ cập kỹ năng số cộng đồng". Đến nay, các tổ công nghệ số cộng đồng đã và đang giúp đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống của địa phương, từ đó tạo ra giá trị thiết thực thúc đẩy thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, Đền án 06 v.v.. vào trong đời sống.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng phân công nhiệm vụ các thành viên trong tổ với trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số, tuyên truyền cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như: Định danh điện tử cá nhân, bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe điện tử, tài khoản mobile money, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia, để tương tác với chính quyền đến người dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống. Các thành viên trong tổ hoạt động, trao đổi thông tin, cập nhật tin tức về Chuyển đổi số thông qua nhóm chung bằng ứng dụng Zalo, Face book...

Hiệu quả đạt được của các Tổ Công nghệ số cộng đồng xã Định Công chính là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến với nhân dân.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC